PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á

Συμπόσιον pdf Συμπόσιον PDF??ังเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมทางด้านวรรณศิลป์ เป็นตำราในประวัติศาสตร์ยุคก่อนที่กล่าวถึงเฉพาะเรื่องราวของความรัก?.

PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á

[PDF / Epub] ★ Συμπόσιον ✪ Plato – Ant-web.co พบกับผลงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านการประพันธ์ของเพลโตทีพบกับผลงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านการประพันธ์ของเพลโตที่นอกเหนือจากจะลึกซึ้งด้วยปรัชญาความคิดแล้ว ?.

??ังเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมทางด้านวรรณศิลป์ เป็นตำราในประวัติศาสตร์ยุคก่อนที่กล่าวถึงเฉพาะเรื่องราวของความรัก?.

PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á

PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á Πλάτων Arabic

10 thoughts on “Συμπόσιον

 1. Glenn Russell Glenn Russell says:

  PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á Συμπόσιον pdf, Συμπόσιον PDFPlato’s Symposium is one of the most loved classics from the ancient world a work of consummate beauty as both philosophy and as literature most appropriate since the topic of this dialogue is the nature of love and includes much philosophizing on beauty In the spirit of freshness I will focus on one very important section where Socrates relates the words of his teacher Diotima on the birth of Love explained in the context of myth“Following the birth of Aphrodite the other gods were having a feast including Resource the son of Invention When they’d had dinner Poverty came to beg as people do at feasts and so she was by the gate Resource was drunk with nectar this was before wine was discovered went into the garden of Zeus and fell into drunken sleep Poverty formed the plan of relieving her lack of resources by having a child by Resource; she slept with him and became pregnant with Love So the reason Love became a follower and attendant of Aphrodite is because he was concei


 2. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á Συμπόσιον pdf, Συμπόσιον PDFΣυμπόσιον Symposium PlatoThe Symposium Ancient Greek Συμπόσιον is a philosophical text by Plato dated c 385–370 BC It depicts a friendly contest of extemporaneous speeches given by a group of notable men attending a banuet The men include the philosopher Socrates the general and political figure Alcibiades and the comic playwright Aristophanes عنوانها ضیافت؛ سخن در خصوص عشق؛ اثر افلاطون؛ تاریخ نخستین خوانش ماه سپتامبر سال 1984 میلادیعنوان ضیافت، یا، سخن در خصوص ع


 3. Richard Derus Richard Derus says:

  PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á Συμπόσιον pdf, Συμπόσιον PDFRating 2 of five all for Aristophanes's way trippy remix of the Book of GenesisWhile perusing a review of Death in Venice dreadful tale yet another fag must die rather than love piece of normative propaganda written by my good friend Stephen he expressed a desire to read The Symposium before he eventually re reads this crapulous homophobic maundering deathless work of art As I have read The Symposium with less than stellar results I warned him off Well see below for what happened next Stephen wrote Damncan you do a uick cliff notes summary or maybe a video lecture? I would much rather take advantage of your previous suffering than have to duplicate itTHE SYMPOSIUMSo this boring poet dude wins some big ass prize and has a few buds over for a binge They're all lying around together on couches which is as promising a start to a story as I can think of when the boys decide to stay sober boo and debate the Nature of


 4. Manny Manny says:

  PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á Συμπόσιον pdf, Συμπόσιον PDFOPRAH Good evening and welcome to What's the Most Spiritual Book of All Time? For people who missed last week's exciting semi final round The Sermon on the Mount beat The Bhagavad Gita 4 1 while Jonathan Livingston Seagull unexpectedly lost 3 2 to outsider The Symposium Let's all welcome our finalists Applause Enter JESUS CHRIST and SOCRATES both wearing tuxedos They shake hands More applauseOPRAH And now let me introduce our jury I'm thrilled to have with us living legend Paul McCartney world famous novelist EL James the beautiful and talented Lindsay Lohan controversial scientist Richard Dawkins and ever popular hockey mom Sarah Palin The crowd goes wild with some people clapping and others booing It's impossible to make out a word anyone saysOPRAH Thank you thank you thank you I'm just going to remind you of the rules before we start Each member of the jury gives us a short speech and then we count up the votes to see who our lucky winner is


 5. Riku Sayuj Riku Sayuj says:

  PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á Συμπόσιον pdf, Συμπόσιον PDF “It’s been less than three years that I’ve been Socrates’ companion and made it my job to know exactly what he says and does each day Before that I simply drifted aimlessly Of course I used to think that what I was doing was important but in fact I was the most worthless man on earth—as bad as you are this very moment I used to think philosophy was the last thi


 6. Trevor Trevor says:

  PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á Συμπόσιον pdf, Συμπόσιον PDFIn this book Socrates argues that it is not always a good idea to have sex with boys and Aristophanes explains we were once co joined creatures of three sexes either malefemale malemale or femalefemale and were shaped like balls How could anyone not find this a book worth reading?


 7. Roy Lotz Roy Lotz says:

  PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á Συμπόσιον pdf, Συμπόσιον PDFIt has been a long time since I first read The Symposium That was back in university in my freshman year course Sexuality in Literature I admit I found it all a bit shocking the open tolerance of sexual relationships between men and boys—wasn’t it pederasty? Even now it is surprising to find that one of the most influential and foundational works on love in Western history is largely focused on relationships that have often been deemed illegal Imagine what the medieval Europeans would have thought of this work had it not been entirely inaccessible to them in Latin Maybe they would have enjoyed the notion of spiritual Platonic love but I doubt they would have liked Alcibiades’ intrusionWell after re reading this little dialogue I can only concur with the verdict


 8. Elenabot Elenabot says:

  PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á Συμπόσιον pdf, Συμπόσιον PDFThe Symposium holds the key to ancient psychology One has but to compare post Freudian psychology's understanding of the drives with Plato's discourse on human longing here in order to measure the distance between the ancient and modern orientations to reality It is strange for us to conceive this in the post Darwinian post Freudian era but Plato genuinely held that the longing to know is the fundamental human drive with sexuality the modern candidate foundational drive being derived therefrom What a different psycholo


 9. Ian "Marvin" Graye Ian "Marvin" Graye says:

  PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á Συμπόσιον pdf, Συμπόσιον PDFI Never Met a Physician Who Wasn’t Descended from a GreekThis might just be the work that put the meta at least the metafiction in metaphysicsPlato’s name is attached to it but its principal focus is Socrates And guess what? Socrates doesn’t so much elaborate on his own views as 1 recount the views of others especially those of the female philosopher Diotima and 2 indirectly reveal his views by his conduct and his responses to the views of others especially the taunts of Alcibiade


 10. 7jane 7jane says:

  PDF/EPUB ant web.co ✓ Συμπόσιον PDF/EPUB Á Συμπόσιον pdf, Συμπόσιον PDFI'm glad I chose this translation by Robin Waterfield and this publisher Oxford World's Classic the introduction is of great help and the text flows easily and is very understandable and doesn't feel stiff and suchThis book's subject is a series of speeches praising Love both of sexual and of mind kind; the former producing sometimes children the latter creative works and learning the latter is immortal and superior in author's opinion The book ends with useful notes and a name index that shines light on the party guests and names popping up in conversations Plato wrote the book between 385 378 BC most likely around 380 BCPlato sets this imagined high society dinner part in Athens 416 BC which is told about to others just after the death of one of the guests Alcibades in 404 BC Other guests include the comic poet Aristophanes who of course gets the funny hiccups that is cured with sneezing and Plato's


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *